Darujletbalonom.sk

DARUJTE SVOJIM BLÍZKYM, NAJKRAJŠÍ DARČEK,

ZÁŽITOK NA CELÝ ŽIVOT ...

Obchodné podmienky

Lety balónom vykonáva každý na svoju zodpovednosť!

1/ Platnosť poukazu je 2 roky od dátumu zakúpenia (venovania). Bez ústrižku je poukaz neplatný! Platnoť poukazu sa vzťahuje iba na prvú rezerváciu termínu letu. Ak let nebude uskutočnený kvôli nevyhovujúcemu počasiu, máte platnosť automaticky predĺženú neobmedzene až do vyčerpania poukazu.

2/ Pri zrušení letu z dôvodu nepriaznivého počasia, z prevádzkových dôvodov spoločnocti alebo iných nepredvídateľných okolností nevyplýva zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí ako z neposkytnutej služby - let bude presunutý na najbližší voľný termín.

3/ Let balónom je možné rezervovať len s platným poukazom.
Vlastník poukazu je povinný kontaktovať prevádzkovateľa ohľadom rezervácie termínu a miesta letu.
Číslo poukazu a typ letu nájdete v časti „Letenka“ ktorá je súčasťou poukazu. Pri rezervácii si naplánujete 1 termín (V prípade nepriaznivého počasia, si spravíte novú rezerváciu e-mailom).

4/ Čas stretnutia dohodnutý s pilotom telefonicky alebo cez sms je vždy iba orientačný, nakoľko pilot je zodpovedný za vykonanie letu, a preto rozhoduje o tom, kedy sa stretnete na mieste štartu s posádkou balóna, ako aj o ďaľšom postupe, príprave balóna, výber miesta vzletu a samotnom štarte balóna. Pilot môže čas stretnutia a vzletu kedykoľvek upraviť podľa vlastného uváženia, vhľadom na meteorologickú situáciu a prevádzkové dôvody poskytovateľa služieb.

5/ Poukaz (letenku) je možné vrátiť do 14 pracovných dní a to iba osobe ktorá poukaz zakúpila. Týmto oznámením je objednávateľ poučený o práve vrátenia poukazu pri zakúpení služby. 14-dňová lehota začína plynúť dňom zaplatenia (alebo dňom uhradenia zálohy či prvej splátky).

6/ Po uplynutí tejto zákonnej lehoty je možné dohodnúť sa na vrátení poukazu v rámci jeho platnosti, ak ešte služba nebola poskytnutá so storno poplatkom 30% z hodnoty letu, a to iba v závažných relevantných preukázateľných prípadoch. O relevantnosti dôvodov rozhodne poskytovateľ služby. Poukaz môže vrátiť iba osoba ktorá ho zakúpila s platným dokladom o zakúpení počas platnosti letenky. V prípade tehotenstva je poukaz automaticky predĺžený po nahlásení tejto skutočnosti až do doby skončenia dojčenia bábätka.

7/ Rezerváciu termínu letu môže klient zrušiť, alebo presunúť na iný termín najneskôr do 2 dní pred dňom štartu. V prípade zrušenia letu menej ako 2 dni pred dňom štartu, alebo nedostavením sa na miesto štartu, sa služba považuje za poskytnutú! Z tohoto dôvodu nieje možné žiadať ani vymáhať vrátenie peňazí.

8/ V prípade že máte let na vyššie tarifné pásmo, môžete letieť aj v nižšom tarifnom pásme. Príplatok za tarifné pásmo vrátime na požiadanie osobe ktorá let zakúpila.

9/ V prípade že máte let na nižšie tarifné pásmo, môžete si dokúpiť let na vyššie tarifné pásmo.

10/ Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tarifných pásiem.

11/ Spoločnocť si vyhradzuje právo na zrušenie, alebo presunutie letu na iný termín z prevádzkových dôvodov, a to najmä zo zdravotných či pracovných dôvodov pilotov, v prípade poškodenia techniky teda balónov či doprovodných vozidiel a prívesných vozíkov. Z tohoto dôvodu nieje možné žiadať ani vymáhať vrátenie peňazí, let bude presunutý na najbližší volný termín podľa možností prevádzkovateľa.

Dôležité upozornenie:
Podľa leteckého predpisu L2, Hlava II. bod. "2.4 Právomoc veliteľa lietadla", má pilot balóna, právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o vykonaní letu vzhľadom na meteorologickú situáciu a aktuálne využitie vzdušného priestoru SR! Prosím majte na pamäti že vždy sa jedná o vašu bezpečnosť! V prípade že nebude možné v danom termíne Váš let uskutočniť, bude presunutý na najbližší voľný termín podľa vzájomnej dohody.

Pri zrušení letu z dôvodu nepriaznivého počasia alebo z prevádzkových dôvodov spoločnocti nevyplýva zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí ako z neposkytnutej služby - let bude presunutý na najbližší voľný termín.

Každý letiaci pasažier vyhlasuje že súhlasí s nižšie uvedenými informáciami:
- vyhlasujem že let vykonávam na vlastnú zodpovednosť
- vyhlasujem že som pilota informoval o mojom zdravotnom stave, tehotenstve, dojčení či iných obmedzeniach

- vyhlasujem že budem dodržiavať všetky pokyny PILOTA a personálu pred, počas aj po skončení letu.
- vyhlasujem že budem konať zodpovedne tak aby bol dodržaný bezpečný priebeh letu